Udział w projekcie

Czekamy na Państwa zgłoszenia do projektu. Zajęcia przewidziane w projekcie to nauka języka angielskiego, trening pamięci, fizjoterapia, spotkania z psychologiem, a także wyjazdy, wycieczki i inne. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (patrz zakładka DOKUMENTY)
  • dostarczyć formularz do biura projektu (patrz zakładka KONTAKT )

    lub:

  • wysłać formularz pocztą na adres biura projektu w Kołaczkowie

    lub:

  • złożyć formularz rekrutacyjny w trakcie/po spotkaniu informacyjnym.
  • Jeśli osoba, która chce wziąć udział w projekcie, nie jest w stanie dostarczyć formularza do biura projektu, istnieje możliwość odbioru formularza od potencjalnego uczestnika.