Wsparcie prozdrowotne

Działanie 4 – Fizjoterapia
Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu, którzy często odczuwają pogorszenie stanu zdrowia – po pierwsze z powodu rozwijających się chorób przewlekłych, zesztywnienia mięśni, a także ze względu na spadającą wraz z wiekiem zdolność regeneracji organizmu. Dzięki fachowej pomocy fizjoterapeuty uczestnik projektu stanie się sprawniejszy fizycznie, dzięki czemu codzienne czynności takie jak ubranie się, wyjście po zakupy, poranna i wieczorna toaleta nie będą sprawiały kłopotów. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomogą w walce z chorobami, uśmierzą ból wywołany długotrwałymi dolegliwościami oraz będą zapobiegały rozwojowi chorób. Co więcej zajęcia grupowe umożliwiają interakcję uczestników, poznanie aktywności fizycznych, które wykonywać można z drugą osobą, dzięki czemu uczestnicy projektu będą zaangażowani w kooperację, a poznane ćwiczenia wykonywać będą mogli, angażując domowników czy innych członków społeczności lokalnej już po zakończonym projekcie.
26 godzin zajęć, tj. 13 spotkań po 2h każde.

Działanie 5 – Taniec
Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni uczestników oraz wzmocnienie ich kondycji i koordynacji ruchowej niezbędnych w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu. Aktywność ruchowa to także forma terapii i środek antydepresyjny, który będzie służył zmotywowaniu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do wyjścia z domu i działania w zespole. Taniec poprawi samopoczucie, będzie sposobem na oderwanie się od kłopotów dnia codziennego, będzie sprzyjał wydzielaniu endorfin, które są hormonami szczęścia, dlatego też posłuży jako metoda radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania chorobom o podłożu psychicznym. Dzięki aktywności ruchowej, zwiększą się siły witalne i chęć budowania więzi z lokalnym środowiskiem. W dwóch ostatnich spotkaniach (2 x 2 godz) będą mogli uczestniczyć także zainteresowani mieszkańcy obszaru LSR spoza grupy docelowej, tj. nie będący uczestnikami projektu. Celem wspólnych zajęć będzie integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem. Ponadto wspólne zajęcia zaangażują członków lokalnej społeczności do działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki takim zajęciom uczestnicy projektu będą mieli okazję, by zaprezentować zdobyte w trakcie projektu umiejętności, a przedstawiciele społeczności lokalnej będą mieli okazję, by bliżej poznać problemy, z którymi na co dzień borykają się uczestnicy projektu – osoby mające problemy w samodzielnym funkcjonowaniu. Spotkanie będzie okazja do wspólnej zabawy, integracji, ruchu. Przewidziane jest uczestnictwo dodatkowo min. 15 osób w każdym z tych 2 spotkań.
Łącznie 12 godzin zajęć, tj. 6 spotkań po 2h każde.

Działanie 6 – Pilates
Celem zajęć jest rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni uczestników, zwiększenie elastyczności ciała oraz poprawa kondycji i koordynacji ruchowej niezbędnych w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu. Aktywność ruchowa to także forma terapii i środek antydepresyjny, który będzie służył zmotywowaniu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do wyjścia z domu i działania w zespole. Celem zajęć jest także aktywizacja uczestników projektu, zmobilizowanie ich do ruchu i działania w grupie. Zajęcia mają na celu pokazanie, iż w grupie łatwiej zmobilizować się do aktywności, a wspólne działanie daje dużo satysfakcji. Dzięki zajęciom uczestnicy projektu będą mieli możliwość popracować nad kondycją, co pomoże w poprawie wydolności układu krążenia. Dzięki aktywności ruchowej, zwiększą się siły witalne i chęć budowania więzi z lokalnym środowiskiem.
Łącznie 20 godzin zajęć, tj. 10 spotkań po 2h każde.