Wyjazdy

Działanie 9 – Wyjazdy edukacyjno-integracyjne
w tym:

Wyjazd do Chełmna (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja uczestników, stworzenie okazji do spędzania czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, wzajemnego wspierania się. W programie zwiedzania przewidziano m.in.: poznanie historii miasta, zwiedzanie ruin zamku krzyżackiego, poznanie historii pręta chełmińskiego, prawa chełmińskiego, zwiedzanie kościołów, dzięki czemu wyjazd nabierze także waloru edukacyjnego. Uczestnicy będą mieli okazję wyjść na wspólną kawę do lokalnej kawiarni, rozmowę, zapomnienie o problemach. Dzięki wyjazdowi do „miasta zakochanych”, cała wyprawa nabierze emocjonalnego charakteru, uświadomi uczestnikom, że uczucia, życie z innymi ludźmi są ważne, bez względu na wiek. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony transport, obiad i poczęstunek w kawiarni oraz przewodnik.

Wyjazd do Torunia (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca historyczne, które warto od czasu do czasu odwiedzić. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Walor edukacyjny wyjazdu to zwiedzanie miasta pod opieką profesjonalnego przewodnika, który zapozna uczestników wyjazdu z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi miasta. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania historii Torunia, zwiedzania ruin zamku krzyżackiego, Krzywej Wieży, zabytkowych kościołów i innych zabytków położonych w historycznej części Torunia. Ponadto Wnioskodawca zaplanował wyjście do lokalnej kawiarni, gdzie będą mogli zapomnieć o codziennych problemach, a także doświadczyć życia w pełni. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżyć historycznych i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, przewodnik, poczęstunek w kawiarni, obiad.

Wyjazd do Golubia-Dobrzynia i Szafarni (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca związane z historią, które warto odwiedzać. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Odwiedzenie miejsca związanego historycznie z bardzo burzliwymi czasami w dziejach naszego kraju (czasy średniowiecza i wojen z Zakonem Krzyżackim) będzie także okazją do odkrycia walorów edukacyjnych regionu. Uczestnicy zwiedzą z przewodnikiem między innymi zamek w Golubiu-Dobrzyniu, a także pałacyk w Szafarni oraz znajdujące się w nim muzeum chopinowskie (wraz z przewodnikiem). Będą także mieli możliwość wysłuchania audycji muzycznej, co pozwoli im obcować i uwrażliwić się na muzykę klasyczną, dostrzec, że poza zwykłą egzystencją, w życiu powinny znajdować się także chwile na doświadczanie piękna. Uczestnicy będą mieli także czas na to, by pospacerować po przylegającym do pałacyku parku i w otoczeniu przyrody i historii zapomnieć o codziennych problemach. Podczas wizyty w Szafarni będą mieli także okazję do wspólnego wyjścia do zlokalizowanej w pałacu kawiarni i przy kawałku ciasta lub lodach i kawie dostrzec, jak przyjemne może być aktywne życie. Dzięki wyjazdowi uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżyć historycznych oraz estetycznych i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do muzeum (zamek w Golubiu- Dobrzyniu i Szafarnia), przewodnik (zamek w Golubiu Dobrzyniu i Szafarnia), audycja muzyczna, poczęstunek (kawa i ciasto lub lody w kawiarni), obiad.

Wyjazd nad Zalew Koronowski/Bory Tucholskie (3 dni)
Celem wyjazdu jest integracja osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu, stworzenie okazji do spędzenia czasu w grupie, rozmowy, nawiązania nowych znajomości. Wspólne spędzenie trzech dni, wspólne aktywności zasymilują uczestników projektu z ich lokalnym środowiskiem, sprawią, że osoby te poznają nowych ludzi lub poznają lepiej tych, których już znają, a z którymi mieli ograniczony kontakt. Przebywanie na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasu, udział w zajęciach prozdrowotnych. np. joga na świeżym powietrzu, zajęcia nordic-walking lub podobne, zmobilizuje uczestników wyjazdu do spacerów i innych aktywności służących poprawie stanu zdrowia. Trzy dni będą sprzyjały nawiązaniu bliższych kontaktów, podzieleniu się swoimi troskami i otrzymaniu wsparcia, zainicjowaniu ewentualnych wspólnych działań lokalnych. W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty z przedstawicielami lokalnej kultury (np. twórcy lub osoby kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu), dzięki któremu uczestnicy projektu będą mieli okazję, by porównać kulturę i tradycję własnego regionu z kulturą i tradycją lokalną. Będzie to także szansa na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń. Zorganizowana zostanie także wycieczka integracyjno-krajoznawcza – rejs łodzią po Zalewie Koronowskim /rejs po jeziorze w Borach Tucholskich – która sprawi, iż uczestnicy projektu przekonają się, iż w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajdują się obszary atrakcyjne pod względem turystyczno-rekreacyjnym, co stanie się impulsem do zwiększenia ich własnej aktywności i zmobilizuje do alternatywnego spędzania wolnego czasu. Czas wolny w trakcie wyjazdu zostanie spożytkowany na aktywną integrację uczestników wyjazdu. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony transport, noclegi w standardzie pensjonatowym, całodniowe wyżywienie (3 posiłki +
deser/podwieczorek), program animacyjny i program prozdrowotny.