Wsparcie psychologiczne

Działanie 7 – Indywidualne spotkanie z psychologiem
Celem spotkania jest pomoc osobie z problemami w codziennym funkcjonowaniu, mająca na celu, podniesienie pewności siebie uczestników, pomoc w zrozumieniu ich roli i wartości w życiu rodzinnym i społecznym, wskazanie sposobów radzenia sobie z problemami wynikającymi z utraty zdrowia oraz z wiekiem i utratą pełnej samodzielności a także sposobów radzenia sobie ze stresem. Dzięki zdobytej wiedzy i poradom specjalisty psychologa uczestnicy projektu będą lepiej rozumieli znaczenie aktywnego życia w społeczeństwie, szczególnie w społeczności lokalnej. Wsparcie psychologa pomoże pokonać bariery i lęki, z którymi borykają się na co dzień, np. brak wiary we własne siły, brak woli do działania, niechęć do kontaktów z innymi osobami itd. Spotkanie z psychologiem będzie pierwszą formą wsparcia uczestników w projekcie.
Łącznie 40 godzin zajęć, tj. 4 spotkania po 1h każde dla każdego uczestnika.

Działanie 8 – Grupowe spotkanie z psychologiem
Celem spotkań jest podniesienie aktywności społecznej uczestników projektu, poprzez pomoc w zmaganiu się z problemami dnia codziennego, chorobami, utratą pełnej samodzielności, zakończeniem pracy zawodowej, poczuciem bycia zbędnym – co szczególnie ważne w odniesieniu do promowanej grupy docelowej projektu – osób starszych. Zajęcia z psychologiem dostarczą uczestnikom motywacji do bycia aktywnym w lokalnej społeczności, otwarcia się na kontakty z innymi ludźmi. Pozwolą im na wypracowanie umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie i zwiększenie świadomości, że są wokół nich osoby w podobnej sytuacji, które dobrze rozumieją ich problemy i są w stanie pomóc sobie nawzajem. Celem zajęć jest także uwrażliwienie na to, by nie przypisywać ludziom stereotypowych ról ze względu na płeć.
Łącznie 15 godzin zajęć, tj. 6 spotkań po 2,5h każde.